top of page

Master Class Nek-kaak-hoofdpijn

Hoe kunnen fascie technieken geïntegreerd worden bij het onderzoek en behandelen van mensen met nek-kaak-en hoofdpijn klachten?

Monique Goossens

Gegeven door Monique Goossens, Manueel therapeut Msc, orofaciaal en crafta therapeut.  Ze is 25 jaar werkzaam binnen de fysiotherapie maar heeft zich de laatste jaren volledig gericht op het behandelen van mensen met klachten in de nek-kaak-hoofd-hals-aangezicht regio. Werkzaam in de praktijk HOOFDfysio in Uden, is externe examinator voor de opleiding orofaciale therapie en geeft lezingen over TMD aan tandartsen, orthodontisten.

In de masterclass wordt het kaakonderzoek doorgenomen met als leidraad de Diagnostic Criteria Temporo Mandibulaire Disfuncties( DC-TMD) zodat de meest voorkomende TMD-disfuncties(denk aan discus problematieken, myogene of arthrogene TMD) herkent en zo mogelijk behandelend kunnen worden. De bijbehorende behandelingen worden besproken en enkele fascie-technieken voor het hoofd halsgebied worden geleerd. Gezien TMD-klachten multifactorieel zijn zal de integratie van de fascietechnieken in de totale behandeling middels casuïstiek besproken worden o.a. myogene TMD, klachten van een globus-gevoel/prop in de keel, hoofdpijn door TMD.

De tweede dag zal gericht zijn op het onderzoeken en behandelen van de nekregio bij hoofdpijnklachten. Er wordt gekeken naar provocatie/reductie van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de hoog cervicale structuren. Kennis van de richtlijn nekpijn, de cervicale flexie-rotatietest, motorische controle en cervicale (fascie) technieken worden doorgenomen en met behulp van casuïstiekbesprekingen zal de integratie van deze technieken in de totale behandeling van hoofdpijnpatiënten toegelicht worden.

 

Na het volgen van de masterclass zal de student inzicht gekregen hebben in het herkennen van betrokkenheid van het kaakgewricht bij nek-kaak en hoofdpijnklachten. In staat zijn TMD te herkennen en weten wanneer deze zelf (middels fascie technieken en oefentherapie) te behandelen en wanneer door te sturen naar arts of orofaciaal therapeut.  Tevens kan de student gericht onderzoek doen naar beperkingen in de hoog cervicale (fascie)regio en daarvoor een behandelplan opstellen.

  • Contacturen: 14

  • Zelfstudie uren: 8

  • Didactische werkwijze: interactief theorie en praktijk met ruime begeleiding

  • Docenten: Monique Goossens

  • Doelgroep: fysiotherapeuten met minimaal basismodule

  • Leiding: Monique Goossens

  • Aantal deelnemers: minimaal 12, maximaal 24

  • Kosten: 655 euro, incl. koffie/thee en lunch, digitale syllabus

  • Toetsing: Nee

  • Certificaat: Ja

bottom of page