Master lymfe en littekens

De masterclass “Lymfe & Littekens” geeft inzicht in de samenhang tussen fascia en het lymfestelsel. Er is een grote overlap tussen de technieken die gebruikt worden binnen de lymfetherapie en fasciatherapie. In deze module wordt getracht het klinisch redeneren van de fasciatherapeut te trainen aan de hand van de meest recente inzichten op het gebied van de anatomie, fysiologie en pathologie van het lymfestelsel.

 

Dr. Liesbeth Vandermeeren doet samen met Prof. J.P. Belgrado onderzoek op het gebied van lymfologie aan de Universitair Medisch Centrum (UMC) Sint-Pieter in Brussel. Zij leiden samen de kliniek voor lymfologie van het UMC (www.lymphology.be). Vanuit haar achtergrond draagt ze zorg voor de theoretische onderbouwing van deze module.

 

Op de eerste dag van de masterclass staat de lymfologie centraal, er zal een afwisseling zijn tussen theorieles en praktijkles. Wat is “de wet van Starling”? Welke nieuwe inzichten zijn er? Wat is de invloed hiervan op de circulatie en filtratie? Dit zijn vragen die zeker aan bod komen tijdens de theorie. Hiernaast zal er aandacht zijn voor verschillende circulatiestoornissen zodat je deze herkent, en zal er veel aandacht zijn voor behandelmogelijkheden bij klachten een aandoeningen aan het lymfestelsel.

 

De tweede dag zal in het teken staan van littekens. Er is zowel aandacht voor de beïnvloeding van de lymfeflow, verschillende behandelmethoden en een specifieke blik vanuit het perspectief van de fasciatherapeut (fascia integratie therapie). Wat is een litteken? Hoe ziet normale wondheling eruit? Welke fasen zijn hierin te onderscheiden en wanneer is het beloop afwijkend? Dit zijn voorbeelden van vragen die aan bod komen in de masterclass. Tijdens de praktijk worden manuele technieken ingezet voor littekenrelease, verbeteren lymfeflow en wordt er gebruik gemaakt van tools en tapetechnieken.

 

De gevolgen van een litteken zijn zeer divers en kunnen bestaan uit functieverlies van functionele bewegingen, samentrekkingen van de huid, functieverlies van organen, core stability problemen. Bovendien kan het uit ethisch oogpunt een emotioneel en psychisch gevolg hebben als het litteken niet mooi is hersteld. Een belangrijke factor om het herstel optimaal te laten verlopen is het voorkomen of het behandelen van oedeem.

 

Specifieke aandoeningen als een totale knie prothese (TKP), een totale heup prothese (THP), axillary web syndrome, status na borstoperatie, status na laproscopie en status na brandwonden worden besproken. Naast de theoretische benadering van verschillende ziektebeelden wordt er ook aan de hand van casuïstiek onderwezen.

 

Samenvatting inhoud:

 • Samenhang fascia en lymfestelsel

 • De wet van Starling (state-to-the-art)

 • Circulatiestoornissen en oedeem

 • Lymfeflow

 • Wondheling en Littekens

 • Littekenrelease / circulatiebevorderen / manuele technieken / tools / taping

 • Specifieke ziektebeelden als TKP, THP, axillary web syndrome, etc.

 • De invloed van de lymfeflow op het myofasciaal systeem
   

De masterclass wordt gegeven door Mariëlle Hamelink en Miranda Hermans – De Nies, beide zijn zij fysiotherapeut gespecialiseerd op het gebied van lymfologie en fasciatherapie. Miranda heeft zich ook op het gebied van Oncologie verder gespecialiseerd.

 

Alles in meteen toepasbaar in de praktijk!

 • Contacturen: 14

 • Zelfstudie uren: 8

 • Didactische werkwijze: interactief theorie en praktijk met ruime begeleiding

 • Docenten: Miranda Hermans, Mariëlla Hamelink

 • Doelgroep: fysiotherapeuten met minimaal basismodule

 • Leiding: Miranda Hermans, Mariëlla Hamelink

 • Aantal deelnemers:  minimaal 12, maximaal 22

 • Kosten: 655 euro, incl. koffie/thee en lunch, digitale syllabus

 • Toetsing: Nee

 • Certificaat: Ja